Biocosmetics được xướng tên Thương hiệu nhãn hiệu nổi tiếng VN 2017. - Laneige Korea